Doctor info:

Dr. Ajaz Khan

  • B.U.M.S
  • C.S.V.D (Bombay)
  • I.M.T (Pune)
  • M.R.S.P.H (London, England)
  • B.H.M.S (Bhopal)
  • C.C.I.M (New Delhi)